Oslo Jazz Circle, som ble etablert i 1948, er åpen for medlemskap for alle som støtter foreningens formål.

Kontingenten er kr. 500.- pr. år (våren 2018). Foreningen avholder medlemsmøte første tirsdag i månedene januar-juni og september-desember. Møtene er åpne for alle interesserte. Møteprogrammet legges ut på vår hjemmeside www.ojc.no.

Vedtekter for Oslo Jazz Circle

Fremlagt til diskusjon på forberedende årsmøte 10. januar 2006. Vedtatt på årsmøtet 7. februar 2006.

Formål          

Oslo Jazz Circle er en kulturinstitusjon. Klubben skal assosieres med kunnskap om jazz, diskografi og konservert musikk.

Virksomheten

Virksomheten er todelt – medlemsmøter og eksternt rettede tiltak. Medlemsmøtene skal avholdes minst en gang pr måned i sesongen. Øvrige aktiviteter skal være så mangfoldige som medlemmene ønsker. Ansvaret for aktivitetene må være distribuert, - de som føler for og påtar seg en aktivitet har ansvaret.  OJC skal være en paraplyorganisasjon for medlemmenes samarbeidsinteresser i jazzsammenheng.

Ledelse

OJC skal ledes av et styre som består av 6 medlemmer. Styrets skal ha en styreleder og en kasserer. Øvrige styremedlemmer skal ha ansvar for hver sin hovedaktivitet, herunder plateproduksjon og møteprogrammer. Styret skal velges på årsmøtet. Styret kan supplere seg selv mellom årsmøtene. Ny styreleder må aksepteres av ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet

Årsmøtet er OJC's høyeste organ og fastlegger retningslinjer for virksomheten. Årsmøte skal avholdes minst hvert annet år. Årsmøtet skal avholdes i forkant av en sesong slik at nytt styre kan være ansvarlig for virksomheten i kommende sesong. Innkalling til årsmøte med sakspapirer skal skje senest en uke før årsmøtet avholdes. Poster på årsmøtet skal være:

Medlemmene kan anmode om at særskilte temaer blir behandlet på årsmøtet. Anmodningen skal fremmes overfor styreleder i forkant av møtet.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det. Styret er ansvarlig for å kalle inn til det ekstraordinære årsmøtet som skal avholdes senest en måned etter at kravet er fremsatt.